Ajay Sang for Annual Gokulashtami Festival of Sri Krishna Gana Sabha, Chennai

Song: BalaGopala Part1
Ragam: Bhairavi

Song: BalaGopala
Part2

Song: Manathirkugandadhu
Ragam: Sindhubhairavi

Students performance at SAMARPANA Anniversay Celebrations

Student:Kum. Srinidhi
Song: Palinchu Kamakshi
Ragam: Madhyamavathi


Student:Anirudh Balaji
Song: SriShankara
Ragam: Nagaswaravali
Talam:Adi


Students: Kum.Harshita & Kum. Srinidhi
Song: Durusuga Krupajuchi
Ragam: Saveri
Talam: Adi

Students: Kum. Niveditta & Kum. Nandhita
Song: Sri Lalithe
Ragam: Bhairavi
Talam: Adi

Student: Kum. Sanjana
Song:Mayatheetha
Ragam: Mayamalavagowla
Talam: Adi